Terugblik op het jaar 2013

Omhoog naar de bergen richt ik mijn ogen, vanwaar kan ik hulp verwachten?

We horen dit in psalm 121. Wie zal mij helpen, wie komt mij te hulp, als ik het echt niet meer weet? Wat er ook gebeurt, mijn leven is in Gods hand. De roep om hulp klonk ook vaak in het afgelopen jaar. In de wereld van landen, handel en politiek. Denk maar aan de oorlogen overal in de wereld.

In de kleine wereld om ons heen komen veel mensen in nood, door het verlies van hun baan, door ziekte of verlies in de persoonlijke sfeer, denk maar aan de 44 uitvaarten dit jaar, 44 gezinnen moeten een heel dierbaar iemand missen en toch weer proberen de draad op te pakken. Kunnen we dan zeggen: Mijn hulp zal komen van God? Hij zorgt dat uw voet niet struikelt, hij slaapt niet, die waakt over u. Hij sluimert niet en suft niet, die over Israël waakt.

Zijn wij wel onderweg met Gods woord in ons hoofd en in ons hart? Wij proberen het, jaar na jaar, niet alleen maar met velen. Wij dragen en bemoedigen elkaar als geloofsgemeenschap hier ter plaatse. Ik voor jou en jij voor mij. Denk maar even aan de blijde gebeurtenissen in onze parochie. 6 mensen gaven elkaar dit jaar hun ja-woord, en 39 kinderen werden door het doopsel in onze gemeenschap opgenomen en 2 keer vierden we een huwelijksjubileum. Wie leeft met deze droom van Gods liefdeskracht, die leeft met God. Maar zal dan geen onheil ons treffen in het nieuwe jaar? Dat is – denk ik – te optimistisch gedacht. Zorgen en verdriet zijn onlosmakelijk met het leven verbonden, niemand ontkomt eraan. Maar moge het zo zijn dat we er niet aan te gronde gaan, er niet in verdrinken. Met die boodschap sluiten we het oude jaar af en samen met u allemaal stappen we over de drempel het nieuwe jaar in. Een heel goed jaar 2014 gewenst.

p. K. v. Gorp s.c.j.