Parochie Heilige Stefanus

Heilige Stefanus

Vanaf 1 januari vormen zeven parochies in Nijmegen Oost, Centrum, West en Lindenholt één nieuwe parochie. Deze heeft de naam Heilige Stefanus parochie gekregen. De kerkgebouwen van de fuserende parochies blijven in gebruik als locatie van het nieuwe geheel. Door de fusie kunnen de activiteiten op deze locaties zonder wijzigingen worden voortgezet. Het nieuw benoemde bestuur zal samen met pastoor Cyrus van Vught en de vele vrijwilligers en andere pastores werken aan verdere samen- werking. De nieuwe naam: Parochie Heilige Stefanus.

De naam Stefanus verwijst naar de heilige Stefanus, die sinds 1273 geldt als patroon van de stad Nijmegen. In dat jaar werd namelijk de Stevenskerk gebouwd. Van 1923 tot en met 2007 bestond er naast de middeleeuwse Stevenskerk ook een katholieke parochie Sint Stephanus met bijbehorende kerk aan de Berg en Dalseweg. Dat gebouw is inmiddels niet meer als kerk in gebruik. Via de fusie komt nu de naam weer terug. Wie was Stefanus? Stefanus behoorde bij de groep van de eerste Christenen in Jeruzalem in de jaren direct na Jezus dood. Hij werd in het jaar 35 gestenigd, omdat hij bekend stond als leerling van Jezus. Ook was Stefanus de eerste diaken, aangesteld door de apostelen om voor de armen te zorgen. Pastoor van Vught: “Ik ben blij met deze nieuwe naam. Het is een Nijmeegse naam, maar het daagt ons ook uit om in het voetspoor van paus Franciscus de armen en mensen, die hulp nodig hebben, niet te vergeten en om in het openbaar uit te komen voor ons geloof in Jezus. Voor de nieuwe parochie is het voorbeeld van de eerste christenen, waar Stefanus er een van was, een goed voorbeeld.”