In memoriam zr. Jeanne van Corler

Van september 1984 tot en met januari 2004 heeft zuster Jeanne, zoals zij binnen De Goede Herder bekend was, in onze parochie gewerkt als pastoraal werkende. Zij was hiervoor door de bisschop aangesteld. De laatste jaren van haar leven woonde zuster Jeanne in het klooster in Dongen. Zij werd 80 jaar.

Op zondag 12 januari j.l. is er voor haar een gedachteniskruisje opgehangen. Veel van onze parochianen zullen haar met respect in gedachten blijven houden.