Monthly Archives: februari 2014

Memisa deurcollecte

Cordaid Memisa

In het weekend van 8 en 9 februari zullen we weer onze jaarlijkse deurcollecte voor Memisa houden. Memisa ondersteunt de medische zorg in ontwikkelingslanden en hun goede werk ondersteunen wij al jaren met een deurcollecte. Van harte aanbevolen dus!

Goed resultaat van de kerstpakkettenactie

Vrijwilligers van de vier organisaties (Voedselbank, St. Gast, VluchtelingenWerk Oost Nederland en Home-Start) hebben alle kerstpakketten opgehaald. Het was prachtig om te zien: vele “torens” kerstpakketten! In totaal zijn 593 kerstpakketten gemaakt!!! Enthousiast werden personenauto’s en busjes volgepakt en alle pakketten zijn verspreid, zodat allen ruim voor Kerst hun pakket hebben ontvangen. Naast deze pakketten zijn ook 10 grote dozen met losse artikelen gegeven. Ook dit is zeer welkom! Vanuit diverse kerken is nog contant geld overgemaakt. Dit geld zal, in overleg met o.a. de Voedselbank, goed worden besteed, waarschijnlijk aan vers fruit voor een langere periode. Wij willen u allen heel hartelijk bedanken voor uw deelname aan de actie in uw kerk of school!

Hartelijke groeten,
Désirée Schalk, Martha Opmeer en Anneke Leisink.

Parochie Heilige Stefanus

Heilige Stefanus

Vanaf 1 januari vormen zeven parochies in Nijmegen Oost, Centrum, West en Lindenholt één nieuwe parochie. Deze heeft de naam Heilige Stefanus parochie gekregen. De kerkgebouwen van de fuserende parochies blijven in gebruik als locatie van het nieuwe geheel. Door de fusie kunnen de activiteiten op deze locaties zonder wijzigingen worden voortgezet. Het nieuw benoemde bestuur zal samen met pastoor Cyrus van Vught en de vele vrijwilligers en andere pastores werken aan verdere samen- werking. De nieuwe naam: Parochie Heilige Stefanus.

Lees verder

Terugblik op het jaar 2013

Omhoog naar de bergen richt ik mijn ogen, vanwaar kan ik hulp verwachten?

We horen dit in psalm 121. Wie zal mij helpen, wie komt mij te hulp, als ik het echt niet meer weet? Wat er ook gebeurt, mijn leven is in Gods hand. De roep om hulp klonk ook vaak in het afgelopen jaar. In de wereld van landen, handel en politiek. Denk maar aan de oorlogen overal in de wereld.
Lees verder

Opening van de Vastentijd

Zo vlak na de feestdagen gaan we alweer denken aan de Vastentijd. Aan alle grote feesten gaat een grondige voorbereiding vooraf. Als wij ons voorbereiden op Pasen, het feest van de verrijzenis van Christus, past het ons, ons te bezinnen. De Vastentijd begint dit jaar op woensdag 5 maart a.s. Een mooie tijd toegewenst.

p. K. van Gorp s.c.j.

Wayquis Peru

Wayquis Peru

De opbrengst van de deurcollecte van de nachtmis en eerste kerstdag was dit jaar € 340. Daarbij komt nog een bedrag van € 2150, dat er deze maand door diverse parochianen ook rechtstreeks op de rekening van Wayquis is bijgeschreven.

Wij willen iedereen wederom heel erg bedanken voor alle gulle giften en hun vertrouwen in ons project.

Met vriendelijke groet,
Marjan Schamp

In memoriam zr. Jeanne van Corler

Van september 1984 tot en met januari 2004 heeft zuster Jeanne, zoals zij binnen De Goede Herder bekend was, in onze parochie gewerkt als pastoraal werkende. Zij was hiervoor door de bisschop aangesteld. De laatste jaren van haar leven woonde zuster Jeanne in het klooster in Dongen. Zij werd 80 jaar.

Op zondag 12 januari j.l. is er voor haar een gedachteniskruisje opgehangen. Veel van onze parochianen zullen haar met respect in gedachten blijven houden.

In memoriam Ben van Lavieren

Juist voor de jaarwisseling 2013/2014 kwam als een donderslag bij heldere hemel het bericht, dat Ben van Lavieren was overleden. Zijn uitvaart was in De Goede Herder op zaterdag 4 januari.

Hoewel Ben niet katholiek was ( zijn vrouw Fien wel ) heeft hij vanaf het begin van deze parochie zeer veel werk voor ons gedaan. Zo was hij het, die onze website maakte en prima verzorgde. Bij vragen over je PC of programma’s kon je altijd bij hem terecht. Ben verzorgde in de oude en nieuwe Honinghoeve het Internetcafé.

De hoeveelheid oud-papier van de parochie liep dankzij Ben nooit te hoog op en bij andere activiteiten deden wij nooit tevergeefs een beroep op hem.

Voor museum Oriëntalis maakte hij zich bijzonder sterk en het was een genoegen om daar door hem rondgeleid te worden. Zoals zijn kleinkinderen zeiden: opa wist overal heel veel van.

Dat hij zeer geliefd was en gewaardeerd werd was te merken bij de afscheidsviering in De Goede Herder. Er moesten zelfs stoelen bij gezet worden.

Met veel respect en dankbaarheid zullen wij Ben blijven gedenken.

Anke van Munster

Openingstijden Mariakapel

Door allerlei omstandigheden kan de Mariakapel niet meer iedere dag open zijn.

De kapel zal wel open zijn op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 09.00 uur ‘s morgens tot 14.00 uur ‘s middags. Op zaterdag en zondag is de Mariakapel open van 9.30 uur tot 17.00 uur.

Mocht er iemand zijn die op de andere dagen de kapel wil openen en afsluiten dan graag een telefoontje naar de pastorie.

p. K. van Gorp s.c.j.

In memoriam Ans Holleman – Van Kuijk

Beter laat dan nooit

Op 30 november kreeg ik ’s middags bericht van het overlijden van een veel betekenende vrouw uit onze parochie, Ans Holleman.

Ans was een begrip voor onze geloofsgemeenschap en zij hoorde als het ware bij het meubilair. Wat heeft zij zich met een enorm enthousiasme en een geweldige inzet jarenlang ingezet voor onze gemeenschap. Ik denk dan vooral aan de versiering van onze kerk. Zij kwam, zij zag en zij overwon. Op donderdag 5 december vierden we in “HAAR” kerk Antonius Abt dat zij voor het laatst in ons midden was en het was tekenend voor haar dat er zoveel familie, vrienden en vriendinnen aanwezig waren. Hartverwarmend! Dat kan ook niet anders, want zij was betrokken en zorgzaam, met een warm hart voor haar kerk. Als de kerk er maar feestelijk uitzag, gewoon in een weekend, bij een huwelijk of uitvaart, maar vooral met Kerstmis, zag je haar stralen. Ik vind het geweldig dat nu, tijdens haar uitvaart, er al een gedeelte van de Kerststal stond, en ik weet zeker dat ze tegen al haar medewerksters, die het af moesten maken, wilde zeggen: Dames, laat zien wat je kunt en houd het vol! Het is een van de mooiste klussen die je in de kerk mag doen. Je geeft er veel mensen een geweldig goed gevoel bij. Ans, ook ik zal je heel erg missen en wil je graag nog eens bedanken voor die vele jaren dat je de kerk een mooi gezicht hebt gegeven.

Wij gunnen je allemaal de rust, die je echt verdiend hebt! Ik wens ook de familie alle sterkte toe en we weten dat je op ons allemaal blijft letten!

p. K. van Gorp s.c.j.