Monthly Archives: januari 2014

Kerkdeurcollecte Antionius Abt

Na de kerstnacht-vieringen en de viering van eerste kerstdag zal er, zoals gewoonlijk, een deurcollecte gehouden worden voor alle zieken en bejaarden van onze parochie. De bezoekgroep “zieken en bejaarden” bezoekt het hele jaar door velen van hen en maakt hen blij met een of andere attentie. Zij verzorgen ook de vieringen met Kerstmis en Pasen bij Blauw-Wit. Laten wij hen helpen met onze gaven. Al deze mensen verdienen het om af en toe echt in het zonnetje gezet te worden. Als u zelf ook wilt helpen met die bezoekgroep, dan kunt u zich opgeven via de pastorie, via een briefje of via de telefoon 377 06 31. Alvast heel hartelijk dank.

Bezoekgroep “Zieken en Bejaarden”

Vrede en alle goeds!

Ik wens dat Hij komt, als een kind in je kamer, met een groet in zijn ogen…….
Ik wens dat Hij komt, als een broer aan je tafel met wat brood om te delen……….
Ik wens dat Hij komt, als een gids voor je toekomst met zijn hand op je schouder……
Ik wens dat Hij komt als de weg in je leven met zijn voetspoor van liefde……..
Ik wens dat Hij komt met zijn zegenend gebaar elke dag in ’t nieuwe jaar………

Met deze wens wil ik heel graag alle parochianen en alle andere mensen, die zich bij onze parochie betrokken voelen, bedanken voor alle goeds van het afgelopen jaar. Zo velen zetten zich met hart en ziel in voor onze parochie door op welke manier dan ook veel voor ons en voor elkaar te betekenen. Hoe de toekomst er voor onze parochie er uit zal zien, weten we niet, maar het is gewoon belangrijk om er voor elkaar te blijven zijn. Elkaar te steunen waar dat kan. Laten we proberen dat voor elkaar weer waar te maken in het nieuwe jaar 2014.

Van harte wens ik ieder van u een Zalig Kerstfeest en een voorspoedig Nieuwjaar toe.

p. K. van Gorp s.c.j.

Beste mensen

Jozef en Maria

De hemel gaat open? Nou, met Kerst gebeurt het. Kijk maar, je ziet het gebeuren: opeens wordt het licht. De hemel gaat open, God is goed! Daarom vieren we feest. Omdat Jezus is geboren. Omdat de engel goed nieuws heeft.

Omdat er vrede op aarde komt. De hemel ging open. Kerst, het is een mooi verhaal. En er zijn veel mensen die het horen. Maar wat lijken we vaak op die mensen die het ook horen. De herders vertellen het, en allen die het horen staan verbaasd over wat de herders vertellen. Meer niet…

Lees verder