Raad van kerken

Raad van kerken

De Raad van Kerken in Nederland en de Evangelische Alliantie constateren een groeiende belangstelling voor interkerkelijke gebedsinitiatieven bij lokale kerkgemeenschappen. Daarom hebben beide organisaties in 2007 besloten hun eigen gebedsweken aan het begin van het jaar voortaan beter op elkaar af te stemmen en gezamenlijke data te kiezen. Sinds 2009 hebben beide weken ook hetzelfde thema. Hierdoor is het voor plaatselijke kerken en gebedsgroepen gemakkelijker om de gebedsactiviteiten in januari een gezamenlijke invulling te geven.