Wisseling van de wacht

De mensen, die bij het Parochieberaad aanwezig waren, weten het al. Met ingang van 1 januari 2014 zullen de naam en de samenstelling van het bestuur van De Goede Herder veranderen. De naam “Parochiebestuur” heeft voortaan betrekking op het overkoepelende bestuur van de gezamenlijke parochies in Nijmegen Midden. Over de nieuwe naam voor die grote parochie wordt nog nagedacht.

Ons eigen bestuur wordt voortaan “locatieteam De Goede Herder”.

Van het oude bestuur hebben Daphne Hoekstra en Anke van Munster afscheid genomen. Maar gelukkig staan er twee nieuwe, enthousiaste parochianen klaar om zitting te nemen in het nieuwe locatieteam: Helmie Kayser (Quintessens) en Rommie Terpstra (het Gemengd koor). Ook zij gaan zich inzetten voor het bestuur van onze gemeenschap en het behoud van onze eigenheid. Wij wensen hun veel succes en alle goeds.

Namens de vertrokken leden van het “oude” bestuur,
Anke van Munster