Monthly Archives: december 2013

Intenties kersttijd

Beste mensen, we gaan alweer langzaam naar de feestdagen toe. Wilt u de intenties voor de feestdagen van Kerstmis of van oud en nieuw, die in de volgende Oase moeten worden vermeld, dan vóór 4 december doorgeven aan de pastorie? U kunt dat schriftelijk doen of via de telefoon.

Met hartelijke dank,
p. K. van Gorp s.c.j.

Werving van lopers voor Actie Kerkbalans

In de loop van de tijd zijn er verschillende mensen afgevallen om mee te helpen met de kerkbalans. Ik weet, dat het een moeilijke taak is, maar ook de kerk kan niet zonder geld. Er zijn veel kosten en we zouden die samen moeten kunnen opbrengen. Dus als u mee wilt helpen zou ik dat zeer op prijs stellen.

U kunt u altijd opgeven bij de pastorie. Het is maar eenmalig in de maand januari van het volgende jaar. Ik hoop dat u een hulp voor de werkgroep kunt en wilt zijn. Alvast dank voor uw medewerking.

p. K. van Gorp s.c.j.

Allerzielen 2013

Ieder jaar is het weer een geweldige belevenis om samen met zoveel mensen alle overledenen van het afgelopen jaar te gedenken. Dit jaar mocht ik 36 gezinnen uitnodigen om samen met elkaar te ervaren, dat we juist op zo’n avond voor elkaar een grote steun kunnen zijn. De intocht met de paaskaars is altijd een indrukwekkend moment. Het noemen van de namen van allen die ons zo dierbaar zijn en daarbij voor ieder van hen een kaars aansteken doet iedereen goed, want al die vlammetjes geven ons weer licht in ons hart. Zo komt elke overledene weer tot leven in ons. Samen met elkaar brood breken en delen mag ons herinneren aan Jezus, die zichzelf voor ons gaf aan het kruis en daarom met ons meelijdt en laat zien: “IK ZAL ER ZIJN VOOR JOU.” Ik hoop dat we dat alles hebben ervaren en gevoeld op 2 november jl. Moge het zo zijn en blijven.

p. K. van Gorp s.c.j.

Verwachtingsvol

Het jaar begon zich langzaam te sluiten. De dagen werden korter en de avonden langer, donkerder maar tegelijk ook gezelliger. Ze waren nu tien jaar samen. Sinds die eerste dag, dat ze elkaar ontmoetten, hadden ze al een hele weg afgelegd. Het was een weg geweest van vallen en opstaan, maar nooit hadden ze elkaar losgelaten. Zij was een vrouw, die uit een familie kwam met tradities. Ze was iemand, die van sfeer en van gezelligheid hield. Hij had het moeten leren. In de loop van de tijd was hij het gaan waarderen als een deel van haar. Maar hij had bovendien ook geleerd zich in traditie en sfeer onder te dompelen en er van te genieten.

Lees verder