Kerkbalans 2014

In de week van 12 tot 18 januari 2014 vindt weer de jaarlijkse actie Kerkbalans plaats. Honderden parochies in ons land proberen een waardevolle inspiratiebron voor mensen te zijn. Niet alleen door het evangelie te verkondigen maar ook door mensen de kans te geven het in praktijk te brengen. Geloven is gratis.

Maar het werk van de kerk moet natuurlijk wel gefinancierd worden. Daarom willen we ook in 2014 de Actie Kerkbalans van harte bij u aanbevelen. Kerkbalans is de jaarlijkse financiële actie, waarmee u uw parochie en al het waardevolle werk dat daar wordt gedaan, ondersteunt en in stand houdt. Wees gul en stort uw bijdrage!!!!

Parochie Hees
IBAN: NL48INGB0000820940 of
IBAN: NL12Rabo0135802458

Parochie de Goede Herder
giro 978779 of
bank 13.58.04.450

Bij voorbaat heel hartelijk dank.
De parochiebesturen