Misintenties bij De Goede Herder

Het komt soms voor dat intenties ter nagedachtenis aan geliefde mensen niet worden vermeld tijdens de gevraagde viering. Dat is verdrietig. Het komt meestal, doordat de intenties op het laatste moment – of zelfs pas in de sacristie – worden aangegeven. Dit kan verwarring veroorzaken.

Wij verzoeken u dan ook met nadruk om alle intenties op tijd – liefst vóór de sluitingsdatum van de Oase, die onderaan het voorblad vermeld staat – door te geven aan de gastvrouwen, die ‘s morgens in de kerk zijn van 9.30 tot 12.00 uur. Door hen wordt het intentieboek verzorgd.

Parochiebestuur De Goede Herde