Monthly Archives: november 2013

Concert Tissonant

Zoals al meerdere jaren gebruikelijk is zal het Vocaal Ensemble Tissonant ook nu weer een concert geven in de kerk Antonius Abt en wel op zondag 3 november a.s. om 15.00 uur. Het ensemble wordt begeleid door de pianist Jos Verbeeten en staat onder leiding van de dirigent G. Dielemans. Het vocaal ensemble nodigt u van harte uit voor dit concert.

Pieter Thoonsen, Tissonant.

Allerzielen

Allerzielen 2013

“Lieve God, in plaats van mensen te laten doodgaan en almaar nieuwe te maken, kunt U die we nu al hebben niet gewoon houden?” Zo eenvoudig klinkt dit gebedje van een kind en tegelijkertijd vertelt het alles, wat wij voelen als we iemand die ons dierbaar is, moeten missen aan de dood. Waarom moeten mensen doodgaan? Waarom hij, waarom zij, waarom nu al? Het schokt ons als de dood ruw inbreekt in het leven. Soms komt de dood als bevrijding van ondraaglijk lijden. Een andere keer is het leven op, geleefd, en hebben de nabestaanden er vrede mee. Wij die achterblijven moeten verder met ons leven, met de pijn en het gemis, met de herinneringen aan liefdevolle momenten. We nemen onze dierbare overledenen mee in ons hart, in onze verhalen waarin hun namen weer klinken, in onze gesprekken waar zij weer even het middelpunt zijn. Dat willen we samen vieren op zaterdag 2 november a.s. in onze kerk om 18.30 uur. Het Gemengd koor zal ons helpen samen te bidden en te zingen.

p. K. van Gorp s.c.j.

Allerheiligen

Op vrijdag 1 november zal er een viering zijn in de Goede Herderkerk om 19.30 uur om Allerheiligen te vieren. Wij willen dat in onze kerk doen op zondag 3 november om 10.00 uur. Dat is misschien een beetje vreemd, maar we willen toch ook samen in blijdschap vieren hoe in en door mensen Gods licht en heil verspreid wordt over de aarde. Sommige van deze mensen zijn een inspiratiebron of voorbeeld voor onszelf. Met hen zoeken wij geborgenheid bij God, dwars door alle tegenslagen heen, en wij hopen dat het mogelijk is: de komst van Gods Rijk op aarde, waar recht het wint van onrecht, liefde van verlatenheid. Kunnen wij in ons leven de zegeningen van God zien? Weten wij ons als kinderen van God geheiligd? Het Gregoriaans koor zal daarbij zingen.

p. K. van Gorp s.c.j.