Solidaridad

In het derde weekend van de Advent – 14 en 15 december – besteden wij weer aandacht aan de actie Solidaridad. In de tijd, dat volop chocoladeletters in de schappen liggen, denken wij speciaal aan de miljoenen cacaoboeren, die het wereldwijd zeer zwaar hebben. Zij gebruiken verouderde methoden, die de grond uitputten en die leiden tot een steeds kleinere oogst. Zij komen daardoor niet boven de armoedegrens uit.

Solidaridad zet zich in voor een duurzame cacaoteelt met respect voor mens en milieu en wel door de landbouwpraktijken te verbeteren. Die aanpak heeft succes en langzaam maar zeker kunnen hele dorpen profiteren van de opgedane kennis. Helpt u ook mee om cacaoboeren zicht te geven op een beter bestaan, zodat kinderen naar school kunnen en er meer geld is voor gezondheidszorg?

Parochiebestuur De Goede Herder