Per 1 januari 2014 is parochie Hees opgeheven en opgegaan in de parochie H. Stefanus. Informatie van de H. Antonius Abt kerk kunt u vinden op de website van de parochie H. Stefanus.

www.stefanus.nl/welkom-antonius-abt

Deze website wordt dan ook niet meer geactualiseerd.

 

 

 

 

Algemeen

Het kerkgebouw in parochie Hees is opgedragen aan de heilige Antonius Abt, ‘Antonius met het varken’. Dit kerkgebouw is gelegen aan de Dennenstraat 125, met als postadres de pastorie, Dennenstraat 121, 6543 JR Nijmegen.Onder de toren van de parochiekerk is alle dagen van de week tussen 09.00 en 16.00 uur er de gelegenheid om in de Mariakapel een kaarsje op te steken of een voorbede op te schrijven. Aan de pastorie kunt u misintenties aanreiken om uw dierbaren in een viering te gedenken.De parochie is in het begin van deze eeuw ontstaan uit de fusie van de toenmalige parochie Antonius Abt aan de Dennenstraat en de Onze Lieve Vrouwe Maria ten Hemelopneming aan de Daniëlsweg in het Heseveld. Het gebouw aan de Daniëlsweg is verkocht en er is een Woon- werkvoorziening in gekomen voor jonge mensen met een verstandelijke en lichamelijke beperking.

Bereikbaarheid

Elke werkdag is onze parochie bereikbaar op de pastorie tussen 09.00 en 12.00 uur onder nummer (024 -) 377 06 31. Op de overige uren van de dag vertelt een antwoordapparaat hoe u de pastoor kunt bereiken. Met de pastoor maakt u afspraken ter voorbereiding van doop, huwelijk of uitvaart of voor andere pastorale contacten.

Verdere belangrijke gegevens zijn:
E-mailadres parochie: parochiehees@upcmail.nl

De parochie heeft een bankrekening bij:

Rabobank
NL 10 RABO 0 13 58 02 458
ING bank
NL 48 INGB 0000 82 09 40

Begraafplaats

Achter de kerk, Dennenstraat 125, ligt de R.K. Begraafplaats Dennenstraat, Neerbosch. De begraafplaats behoort tot de parochie en het is mogelijk hier begraven te worden of een plaats in een van de urnengraven te huren. Voor verdere informatie verwijzen wij u naar de pastorie.

Bestuur, werkgroepen en Koren

Zoals in elke parochiegemeenschap zijn het vrijwilligers die het parochieleven gaande houden door hun medewerking. In onze parochie zijn er ook een groot aantal vrijwilligers die zich verdienstelijk maken in een groot aantal taken, zoals:

  • het beheer van de parochie door het parochiebestuur; het beheer van de pastorie; het ondersteunen van het parochiebestuur in de commissies onderhoud & beheer en de financiële commissie,
  • het onderhoud van kerk en eredienst door de deelname aan een koor: het Gemengde Koor of het Gregoriaans Koor, het verzorgen van de bloemen en de kerkelijke voorwerpen, deelnemen als lector tijdens de vieringen of vieringen voorbereiden, maar ook de werkgroep die Kerkbalans uitvoert waarmee de parochie financieel bestaansrecht heeft
  • de ziekenbezoekgroep die de ‘uitgestoken hand’ vanuit de parochie wil zijn naar zieken en ouderen voor een bezoek thuis
  • helpen bij het onderhoud van de tuin en de begraafplaats
  • helpen bij het voorbereiden van kinderen op de sacramenten van Eerste Heilige Communie of het Vormsel.

Wanneer u nadere informatie wilt of uw interesse in deelname kenbaar wilt maken: neem contact op met de pastorie en daar wijst men u naar de contactpersonen van deze groepen.